MKB

MKB Energieloket

Het MKB Energieloket is er voor alle MKB-ondernemers in Nederland die willen besparen op energiekosten.  Wij bieden het juiste advies en hulp bij het realiseren van energiebesparende maatregelen.  Hiervoor hebben wij een stappen traject ontwikkeld.
Met u kunnen we kijken welke van de door ons aangeboden stappen interessant of wenselijk zijn voor u als ondernemer.

Het traject dat wij aanbieden kan er als volgt uitzien:

1. Advies:
Een energieadviseur van het MKB Energieloket komt bij uw bedrijf op bezoek om te kijken welke energiebesparende maatregelen er genomen kunnen worden (energiescan).
Op basis hiervan wordt een simpele en leesbare rapportage gemaakt die laat zien welke maatregelen toepasbaar zijn en op welke termijn maatregelen rendabel zijn.

2.Uitvoering van simpele maatregelen:
Maatregelen die u zelf kunt aanbrengen of die nauwelijks geld kosten maar wel besparen kunnen direct toegepast worden.  Indien nodig  wordt u hierbij geholpen door tips om het zelf uit te voeren.

3. Offertes opvragen en beoordelen:
Een volgende stap kan zijn dat het MKB Energieloket offertes opvraagt voor maatregelen die u interessant vindt.
Op basis van deze offertes wordt het meest voordelige of kwalitatief beste advies gepresenteerd waarbij u misschien kan overgaan tot een energiebesparende investering.

4. Begeleiding uitvoering:
Indien gewenst kan het MKB Energieloket eventueel het gehele project begeleiden, dus ook de bewaking dat de energiebesparende maatregelen volledig en juist aangebracht worden.


U kunt desgewenst gebruik maken van één of meerdere fases van ons stappenplan. Wanneer u bijv. behoefte heeft aan alleen een energiescan of energielabel volstaat stap één uit ons model. Heeft u al een energieadvies maar wilt u hulp bij het realiseren bij de maatregelen dan kunt u gebruik maken van bijv. stap 3 en 4.

Alle werkaamheden van het MKB energieleket worden op een transparante wijze uitgevoerd.
Wat dit betekend wordt uitgelegd onder het hoofdstuk Tranperantie