MKB

Energiescans

Wilt u weten wat  u nog kunt doen in uw bedrijf om energie te besparen en welke maatregelen rendabel zijn en welke niet. Dan is het raadzaam om een energiescan (energiebesparingonderzoek) uit te laten voeren. Op basis van dit onderzoek bent u in staat om de juiste beslissingen te nemen op het gebied van het besparen van energie. Daarbij kunt u dan ook voldoen aan de eisen van het bevoegd gezag (zie Wetten & Regels).

Het MKB energieloket kan voor u diverse soorten energiescans laten opstellen.
Afhankelijk van de grote of type bedrijf of van uw wensen kan er gekozen worden voor één van de volgende  rapportages.

Quickscan

Een Quickscan is een simpele raportage van uw bedrijf .
Hierbij wordt enkel gelet op wat er verbeterd kan worden om energie te besparen.
Middels een simpel rapportage krijgt u inzicht in welke maatregelen financieel interessant zijn.
Ook wordt (indien mogelijk) het energieverbruik in uw bedrijf met andere gelijkwaardige bedrijven vergeleken.
Dit wordt gedaan doormiddel kengetallen, bijvoorbeeld het verbruik per  m2

Maatwerkadvies

Een maatwerkadvies is een energiescan volgens een vastgelegde methodiek: de EPA-U methodiek. Een maatwerkadvies is een objectief onderzoek waarbij de energetische en bouwkundige situatie wordt beoordeeld en waar in nauw overleg met de klant energiemaatregelen geformuleerd worden met investeringskosten en terugverdientijden.

Wanneer u als bedrijf een energiezorgplicht heeft in het kader van AMvB of MJA kan een dergelijk maatwerkadvies als alternatief dienen voor een onderzoek in het kader van de Wet Milieu Beheer. De kosten voor een maatwerkadsvies zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de te onderzoeken variabelen. Hiervoor kunt u een offerte bij ons aanvragen.
De kosten zijn aftrekbaar van de belastbare winst, mits u een maatregel treft die vermeld staat in het EPA-rapport. EIA en VAMIL bieden mogelijkheden om investeringen in energiebesparing (en de kosten voor maatwerkadvies) af te trekken van de belasting. Uw effectieve voordeel kan hierbij oplopen tot ca. 19% van de investering.

Energiescan


Het kan ook voorkomen dat het bevoegd gezag eist dat een ondernemer een energiescan (energiebesparingonderzoek) laat opstellen. Doel van een dergelijk onderzoek is om na te gaan welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn in het bedrijf. Maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn worden vervolgens verplicht om uit te voeren (zie Wetten & Regels).

Het MKB Energieloket helpt u bij het maken van een energiescan. Hierbij  letten wij op de eisen die er door het bevoegd gezag aan u gesteld worden.

Het MKB energieloket levert simpele energiescans tot en met meer uitgebreide energiebesparingonderzoeken. Wij denken met u mee en leveren het advies op maat.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij het MKB-energieloket.
Tegenwoordig is duurzaamheid niet weg te denken en zeker niet bij bedrijven.
Het gaat hier niet alleen om duurzame installaties maar ook bij toepassing van materialen.
Door aandacht te geven aan duurzaamheid en dit ook naar uw klanten te communiceren maakt u het verschil.

We kunnen u helpen om de duurzaamheid in uw bedrijf tot een hoger niveau te tillen.