MKB

MKB energieloket

De rol van  MKB-ernergieloket  is enkel het verbinden van bedrijven en toezien dat diensten en maatregelen goed uitgevoerd worden. Door de regie bij het MKB-energieloket te laten kunt u ervan verzekerd zijn dat e.e.a. goed loopt en er later geen teleurstellingen ontstaan.
Alle beslissingen worden door u zelf genomen, het MKB-energieloket is er enkel om uw wensen goed te laten verlopen.

Onafhankelijkheid

Het MKB energieloket is onafhankelijk, dat wil zeggen dat het niet gestuurd wordt door een leverancier of aan koppelverkoop doet.  Wel kunnen er afspraken met leverancies gemaakt worden om kortingen te bedingen. Deze kortingen worden gedeeltelijk aan het bedrijf gegeven die de energiebesparende maatregelen gaat toepassen. Ook een deel wordt als onkosten voor het MKB energieloket behouden indien men gebruik maakt van de door ons voorgestelde leverancier. U bent altijd vrij om een eigen (andere leveracier) te gebruiken.

 
Verdienmodel

Het MKB-energieloket is een particuliere onderneming en wordt betaald voor zijn diensten.       De verdiensten worden behaald door percentages op het advies en uitgevoerde maatregelen.
Alle verdiensten worden laag gehouden door de hoge efficiëntie en zijn volledige transparant.
Daar waar b.v. gemeenten en of andere organisaties delen in de gemaakte kosten, wordt dit vermeld. Ons doel is om zoveel mogelijk alle financiële voordelen en meevallers ten goede te laten komen aan het bedrijf die in energiebesparing en of duurzaamheid investeert.